BẢO HIỂM NHÂN THỌ HỖN HỢP LÀ GÌ?

Bảo hiểm hỗn hợp là loại Bảo hiểm bao gồm cả sinh kỳ, tử kỳ:
–          Bảo hiểm sinh kỳ: chỉ trả tiền bảo hiểm khi sống đến hết thời hạn hợp đồng
–          Bảo hiểm tử kỳ: chỉ trả tiền bảo hiểm khi bị tử vong trong thời hạnh hợp đồng

Tức là nếu người được bảo hiểm còn sống đến một thời điểm quy định thì người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm trong hợp đồng hoặc khoản tiền trợ cấp định kỳ. Ngược lại, nếu người được bảo hiểm bị tử vong trước thời điểm đó thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

  • Bảo hiểm cho cả hai sự kiện trái ngược nhau là “tử vong’ và “còn sống” của người được bảo hiểm vì thế 2 yếu tố rui ro và tiết kiệm được đan xen nhau trong cùng một hợp đồng
  • Bảo hiểm hỗn hợp có giá trị tiền mặt hoặc giá trị hoàn lại (giá trị giải ước), vì thế nó cũng là một bảo chứng cho những khoản tiền vay và trong chừng mực nhất định, người được bảo hiểm có thể thế chấp hợp đồng bảo hiểm này cho ngân hàng để vay tiền
  • Phí bảo hiểm cố định được đóng suốt thời hạn.
  • Thời hạn bảo hiểm của hợp đồng thường là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc có thể kéo dài hơn tuy nhu cầu của người mua

Bảo hiểm Nhân thọ Hỗn hợp không chia lãi (Non-profit Endowment)

Đây là dạng cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Loại bảo hiểm này có số tiền bảo hiểm cố định được qui định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm. Số bảo hiểm được trả vào ngày hết hạn hợp đồng đã được xác định rõ theo hợp đồng, hoặc khi  người được bảo hiểm chết trước ngày hết hạn hợp đồng.

Bảo hiểm Nhân thọ Hỗn hợp có chia lãi (With-profit Endowment)

Loại hợp đồng bảo hiểm này bên cạnh việc trả một số tiền bảo hiểm cố định được qui định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm thì còn được hưởng lợi nhuận cùng với doanh nghiệp bảo hiểm. Mỗi năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ tiến hành xác định được phần lợi nhuận thu về từ việc đầu từ nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ được trích lập từ phí đóng của các hợp đồng bảo hiểm. Phần lợi nhuận này được gọi là lãi đầu tư.

Căn cứ vào các khoản tiền lãi và căn cứ vào số phí bảo hiểm đã nộp trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phân bố tiền lãi cho phù hợp với từng hợp đồng, khoản tiền này sẽ được cộng vào số tiền bảo hiểm trong hợp đồng. Khoản lợi nhuận bổ sung này (còn gọi là bảo tức) có thể được doanh nghiệp bảo hiểm công bố hàng năm hoặc theo định kỳ do doanh nghiệp bảo hiểm quyết định, nhưng thông thường được trả vào ngày đáo hạn hợp đồng hoặc trong trường hợp người được bảo hiểm chết.

Nếu hợp đồng bị giải ước trước hạn (chấm dứt hợp đồng khi đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên) thì khoản bảo tức này sẽ không được thanh toán. Giống với bảo hiểm nhân thọ trọn đời, do sự khác nhau của kết quả lợi nhuận đầu tư hàng năm mà các khoản tiền thưởng cũng khác nhau ở tương lai nên khó đảm bảo trước rằng khoản thanh toán sẽ trả cuối cùng cho hợp đồng khi đáo hạn là bao nhiêu. Phí bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi vì cùng một số tiền bảo hiểm nhưng có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm cao hơn.

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.