BẢO HIỂM HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN LÀ GÌ?

Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: người tham gia bảo hiểm ngoài việc được bảo hiểm rủi ro với 1 số tiền nhất định ghi trong hợp đồng bảo hiểm còn đóng thêm khoản phí bảo hiểm để hưởng quyền lợi bảo hiểm hưu trí. Số tiền phí bảo hiểm đóng cho hưu trí tự nguyện được tách riêng theo dõi trên 1 tài khoản cho 1 khách hàng. Khách hàng có thể theo dõi kiểm tra đối chiếu bất kì lúc nào số tiền đã đóng và lãi đầu tư của số tiền đã đóng. Số tiền trên tài khoản đầu tư của khách hàng thuộc quyền sở hữu của khách hàng kể cả khi DBBH sát nhập, chia tách, giải thể hoặc phá sản.

QUYỀN LỢI VÀ CÁCH THỨC CHI TRẢ

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí được chi trả trên tổng số tiền trên tài khoản hưu trí của khách hàng (bao gồm phí đã đóng và lãi đầu tư) cho các trường hợp sau đây:
–          Khách hàng hết độ tuổi lao động (nam 60, nữ 55)
–          Khách hàng bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc mất sức lao động
–          Khách hàng bị tử vong khi chưa hết tuổi lao động

Cách thức chi trả bao gồm: trả 1 lần, trả ngay một phần khi hết độ tuổi lao động và trả làm nhiều kì cho những năm còn lại, trả làm nhiều kỳ đều đặn cho đến khi tử vong trả hiết số tiền còn lại hoặc đã hết tiền trên tài khoản hưu trí của họ.  

CHI TIẾT

Quyền lợi bảo hiểm của BHHHTN?

Theo quy định, sản phẩm BHHTTN phải cung cấp quyền lợi cơ bản, đó là quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, sản phẩm BHHTTN có thể cung cấp quyền lợi bảo hiểm bổ trợ. Cụ thể:

Quyền lợi cơ bản của BHHHTN

Theo quy định tại Điều 5, doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động trong thiết kế sản phẩm BHHTTN nhưng phải bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro. Trong đó:

Với quyền lợi hưu trí định kỳ, phải bảo đảm:

+ Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

+ Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

+ Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

+ Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, Thông tư 115 quy định rõ và khá chi tiết về quyền lợi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm BHHTTN, qua đó đảm bảo rằng khách hàng tham gia BHHTTN sẽ được hưởng các quyền lợi thiết yếu, phù hợp với mục tiêu của bảo hiểm hưu trí là đảm bảo tài chính cho người được bảo hiểm khi nghỉ hưu và khi gặp những rủi ro lớn trong cuộc sống, qua đó cũng giúp giảm gánh nặng đối với xã hội, ngân sách Nhà nước và gia đình. 

Đặc biệt, với những người chưa được hưởng BHXH (hiện chiếm gần 80% dân số nước ta, theo số liệu của Bộ LĐTBXH) thì BHHTTN có thể được sử dụng như giải pháp thay thế hoàn toàn cho BHXH. Tuy vậy, việc quy định các quyền lợi cơ bản có thể hạn chế phần nào sự đa dạng và khác biệt về sản phẩm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.

Khác với BHXH, BHHTTN cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn về quyền lợi hưu trí (chẳng hạn, nhận trong vòng 15 năm, 20 năm,… hoặc trọn đời) theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, qua đó giúp hoạch định kế hoạch tài chính hưu trí phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình. Thêm vào đó, khi được thiết kế dưới dạng dòng sản phẩm liên kết chung và thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nếu chẳng may tử vong sớm (gia đình) người được bảo hiểm có thể được nhận về số tiền tương đương với phần lớn hoặc toàn bộ giá trị phần quyền lợi hưu trí chưa được nhận, qua đó khách hàng cảm thấy hợp đồng đem lại giá trị tương xứng so với phí bảo hiểm đã đóng. 

Đây là điểm khác biệt đáng kể so với BHXH. Tuy vậy, việc đưa ra nhiều lựa chọn về nhận quyền lợi hưu trí thay vì mặc định trả đến khi chết lại có thể dẫn đến tình trạng người được bảo hiểm không đủ nguồn tài chính khi họ sống vượt qua thời gian nhận quyền lợi hưu trí đã lựa chọn. Còn đối với doanh nghiệp bảo hiểm, việc thiết kế sản phẩm với quyền lợi hưu trí định kỳ trả trong một thời hạn xác định có thể giúp giảm thiểu hoặc loại trừ hoàn toàn rủi ro sống thọ (longevity risk) – một rủi ro cơ bản trong các sản phẩm niên kim nhân thọ, bảo hiểm hưu trí.

Với BHHTTN, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn về cách nhận quyền lợi hưu trí (chẳng hạn, trong lần nhận quyền lợi hưu trí đầu tiên có thể nhận nhiều tiền hơn so với các lần sau để có thể đi du lịch), tùy theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm. Thêm vào đó, khách hàng có thể lựa chọn định kỳ nhận quyền lợi hưu trí (chẳng hạn, nhận hàng năm), thay vì nhận theo định kỳ mặc định hàng tháng như trong BHXH. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với BHXH. 

Ưu điểm và nhược điểm của quy định này với khách hàng tương tự như với lựa chọn thời hạn nhận quyền lợi hưu trí định kỳ. Với doanh nghiệp bảo hiểm, quy định này cũng giúp đưa ra cách trả và định kỳ quyền lợi hưu trí phù hợp với nhu cầu của khách hàng đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động (chẳng hạn, thông qua việc quy định mức quyền lợi hưu trí định kỳ tối thiểu cho mỗi lần nhận).

Tài khoản bảo hiểm hưu trí của mỗi người được bảo hiểm được tích luỹ giá trị trên nguyên tắc công bằng và minh bạch.

BHHTTN kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ (rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn) và quyền lợi hưu trí. Với cách kết hợp này cùng với cơ chế cho phép bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng và điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, sản phẩm hưu trí tự nguyện có thể trở thành công cụ bảo vệ và hoạch định kế hoạch tài chính hưu trí tiện lợi và thiết thực.

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.