BẢO HIỂM TRẢ TIỀN ĐỊNH KỲ LÀ GÌ?

Bảo hiểm trả tiền định kỳ: là loại bảo hiểm khi hết thời hạn bảo hiểm hoặc đến 1 độ tuổi nhất định, tổng số quyền lợi được bảo hiểm sẽ được chi trả làm nhiều kỳ cho người được bảo hiểm theo thảo thuận phù hợp với trả học phí cho con du học hoặc trả khi mất sức lao động. Bảo hiểm nhân thọ trả tiền định kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất đinh. Sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Từ một thời điểm nhất định hay theo định kỳ, người được bảo hiểm nhân được một khoản tiền chi trả từ doanh nghiệp bảo hiểm (gọi là niên kim).

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA

Hợp đồng bảo hiểm trọn đời có mục đích chính là bảo hiểm thu nhập gia đình khi người được bảo hiểm chẳng mai tử vong. Đối với những hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có ý nghĩa trong việc giữ gìn tài sản, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ con cháu khi người được bảo hiểm chết (trăm tuổi già)

Đây là sản phẩm bảo hiểm chủ lực của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện nay, có nhiều quyền lợi vượt trội so với các bảo hiểm nhân thọ truyền thống, được nhiều cá nhân tham gia với mênh giá bảo hiểm rất cao. Tại TP.HCM, đã có Doanh nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời với số tiền đền bù khi rủi ro xảy ra là 35 tỷ VND (khoảng 1,85 triệu USD) với mức phí đóng mỗi năm 1,2 tỷ VND

NIÊN KIM ĐƯỢC CHIA THÀNH CÁC LOẠI

Niên kim trả ngay

Đây là dạng niên kim đơn giản nhất, theo hợp đồng này thì người được bảo hiểm sẽ đóng phí một lần duy nhất khi ký hợp đồng và người này sẽ được thanh toán tiền theo định kỳ hàng năm, từ năm bắt đầu tham gia bảo hiểm đến một độ tuổi nhất định hoặc cho đến khi chết. Với niên kim trả ngay, khoản tiền trả đầu tiên cho người được bảo hiểm thường được thực hiện vào cuối năm. Các hợp đồng này thường do người về hưu mua, nhằm đảm bảo cho họ có một khoản thu nhập thường xuyên cho quãng đời còn lại. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ không thể biết được quãng thời gian mà các khoản niên kim này sẽ được thực hiện là bao lâu vì người hưởng niên kim có thể chết sau một vài lần nhận được thanh toán hoặc cũng có thể sống rất lâu.

Niên kim trả có thời hạn

Theo hợp đồng này, số lần trả niên kim được xác định cụ thể bằng một số năm trong hợp đồng bảo hiểm. Việc trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấm dứt vào thời điểm người được bảo hiểm bị chết hoặc thời điểm cuối cùng được nhận niên kim đã qui định trong hợp đồng, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước

Niên kim cố định

Niên kim có khoản thanh toán cho người được bảo hiểm không thay đổi trong suốt kỳ thanh toán được gọi là niên kim cố định. Đây là hình thức phổ biến của việc trả niên kim, nó không làm tăng thêm tính phức tạp vốn có trong việc định phí bảo hiểm

Niên kim đầu kỳ

Hợp đồng bảo hiểm niên kim đầu kỳ là hợp đồng có các khoản thanh toán được thực hiện vào đầu mỗi kỳ thanh toán

Niên kim trả sau

Đối với hợp đồng bảo hiểm dạng này, khoản thanh toán đầu tiên cho người được bảo hiểm được thực hiện sau một vài năm. Khoảng thời gian giữa ngày hợp đồng bảo hiểm được ký kết và ngày mà các khoản trợ cấp bắt đầu được thực hiện được gọi là thời gian chờ chi trả (defered period). Nếu như người được bảo hiểm chết trong thời gian này và hợp đồng có thêm điều khoản Hoàn phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoạn lại số phí đã đóng cho người thân của người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm. Bảo hiểm niên kim trả sau có thể mua bằng cách đóng phí một lần hoặc trả phí định kỳ trong suốt thời gian trả chậm

Niên kim trọn đời (Niên kim vĩnh cữu)

Khác vơi niên kim có thời hạn, việc trả trợ cấp cho người được bảo hiểm trong niên kim trọn đời không bị giới hạn về thời gian. Người được bảo hiểm sẽ nhận niên kim từ khi bắt đầu nhân được niên kim cho đến khi chết. Như vậy khi tham gia bảo hiểm dạng này cả người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm điều không biết chính xác sẽ có bao nhieu lần niên kim

Niên kim biến đổi

Khác với niên kim cố định, niên kim biến đổi có các khoản thanh toán không giống nhau ở mỗi lần thanh toán. Thông thường các khoản thanh toán hàng năm sẽ được tăng lên theo một tỉ lệ nhất định. Niên kim biến đổi có mục đích chống lại ảnh hưởng xấu của lạm phát

Niên kim cuối kỳ

Hợp đồng bảo hiểm niên kim cuối kỳ là hợp đồng có các khoản thanh toán được thực hiện vào cuối mỗi kỳ thanh toán. Nếu các tiêu thức so sanh là như nhau thì niên kim đầu kỳ có mức phí cao hơn niên kim cuối kỳ.

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.