BẢO HIỂM NHÂN THỌ TỬ KỲ LÀ GÌ?

Bao hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn hợp đồng. theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm tử vong trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Thời điểm quy định trong hợp đồng thường là thời điểm đáo hạn của hợp đồng. nếu như hết  thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm không gặp sự kiện ruit ro liên quan đến tính mạng thì doanh gnhiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán một khoản tiền nào cho bên mua bảo hiểm

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả tiền khi người được bảo hiểm bị tử vong trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Kể cả trường hợp người được bảo hiểm tử vong sau khi hết hạn hợp đồng bảo hiểm một thời gian rất ngắn, chẳng hạn sau đó 1 ngày thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn không có trách nhiệm trả tiền. Chính vì lý do này phí bảo hiểm trong các hợp đồng này thường là thấp nhất, so với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác, Bảo hiểm tử kỳ không có mục đích tiết kiệm mà chỉ đơn thuần mang tính bảo vệ, chống lại rủi ro tử vong

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA

Hợp đồng bảo hiểm trọn đời có mục đích chính là bảo hiểm thu nhập gia đình khi người được bảo hiểm chẳng mai tử vong. Đối với những hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn, tham gia bảo hiểm trọn đời còn có ý nghĩa trong việc giữ gìn tài sản, tạo dựng và khởi nghiệp kinh doanh cho thế hệ con cháu khi người được bảo hiểm chết (trăm tuổi già)

Đây là sản phẩm bảo hiểm chủ lực của hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện nay, có nhiều quyền lợi vượt trội so với các bảo hiểm nhân thọ truyền thống, được nhiều cá nhân tham gia với mênh giá bảo hiểm rất cao. Tại TP.HCM, đã có Doanh nhân tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời với số tiền đền bù khi rủi ro xảy ra là 35 tỷ VND (khoảng 1,85 triệu USD) với mức phí đóng mỗi năm 1,2 tỷ VND

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM BẢO HIỂM TRỌN ĐỜI

Số tiền bảo hiểm

Được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm tử vong.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời được chia lãi mỗi năm từ doanh nghiệp bảo hiểm
Mức lãi chia được trả thuộc nhóm cao nhất trong các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có chia lãi, nên hợp đồng hiệu lực càng nhiều năm Giá trị hoàn lại sẽ càng lớn.
Ví dụ: Nam 23 tuổi ký kết hợp đồng trọn đời vào 26/12/2011 Số tiền bảo hiểm 500 triệu và phí đóng 6,7 triệu/năm thời hạn đóng phí 12 năm. Trong thời hạn hợp đồng, người này tử vong thì người thụ hưởng sẽ nhận 500 triệu đồng. Nếu bình quân hợp đồng nhận lãi chia là 8%/năm và người này sống đến thời gian như: Hợp đồng (HĐ) đã hiệu lưc 13 năm (Người này được 36 tuổi) có thể nhận được giá trị hoàn lại là 106 triệu, HĐ 23 năm (46 tuổi) nhận 209 triệu, HĐ 33 năm (56 tuổi) nhận 426 triệu, HĐ 43 năm (66 tuổi) nhận 916 triệu, HĐ 53 năm (76 tuổi) nhận 1,976 triệu, HĐ 63 năm (86 tuổi) nhận 4,265 triệu, HĐ 73 năm (96 tuổi) nhận 9,211 triệu. Các mốc thời gian nêu trên chỉ để tham khảo xem giá trị hoàn lại tăng ra sao khi được nhận lãi chia từ doanh nghiệp bảo hiểm.Trong khoảng thời hạn hợp đồng bảo hiểm bên mua bảo hiểm có thể nhận giá trị hoàn lại của hợp đồng tại bất kỳ thời điểm năm nào nếu muốn.
 

Thời hạn hợp đồng

Không xác định, đó chính là khoảng thời gian từ khi ký kết hợp đồng đến người được bảo hiểm tử vong (do tai nạn, bệnh tật hoặc đến 100 tuổi già). Hợp đồng bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm dài hạn và việc được trả tiền bảo hiểm là chắc chắn (Nếu người được bảo hiểm tử vong người thụ hưởng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm, Nếu người được bảo hiểm còn sống có thể nhận Giá trị hoàn lại của hợp đồng bất kỳ năm nào kể từ khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 2 năm trở lên). Do đó, có thể xem hợp đồng bảo hiểm trọn đời là một hình thức tiết kiệm, nhằm tạo một khoản tiền lớn trong tương lai cho người thụ hưởng (con, cháu…) hoặc nhận lại khi người được bảo hiểm nghỉ Hưu trí.

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Không xác định, đó chính là khoảng thời gian từ khi ký kết hợp đồng đến người được bảo hiểm tử vong (do tai nạn, bệnh tật hoặc đến 100 tuổi già). Hợp đồng bảo hiểm trọn đời là loại hình bảo hiểm dài hạn và việc được trả tiền bảo hiểm là chắc chắn (Nếu người được bảo hiểm tử vong người thụ hưởng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm, Nếu người được bảo hiểm còn sống có thể nhận Giá trị hoàn lại của hợp đồng bất kỳ năm nào kể từ khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ 2 năm trở lên). Do đó, có thể xem hợp đồng bảo hiểm trọn đời là một hình thức tiết kiệm, nhằm tạo một khoản tiền lớn trong tương lai cho người thụ hưởng (con, cháu…) hoặc nhận lại khi người được bảo hiểm nghỉ Hưu trí.

Phí đóng bảo hiểm rất linh hoạt

  • Đóng một lần hoặc đóng định kỳ (Theo năm, quý, tháng)
  • Phí đóng không thay đổi trong suốt thời hạn đóng phí của hợp đồng
  • Phí đóng cơ bản mỗi năm quyết định Số tiền bảo hiểm (Mệnh giá BH) của hợp đồng: Thường mức phí tối thiểu để có thể tham gia hợp đồng trọn đời là 500 ngàn đồng/năm. Mệnh giá BH gấp 40-85 lần phí đóng của năm (phụ thuộc nhiều vào độ Tuổi của người được bảo hiểm: tuổi 20 mệnh giá BH gấp 85 lần phí đóng/năm, tuổi 60 mệnh giá BH gấp 10 lần phí đóng/năm). Ví dụ: Bạn muốn đóng phí BH là 1 triệu/năm, có thể ký hợp đồng với mênh giá bồi thường 40- 85 triệu. Bạn muốn sau này nhận giá trị hoàn lại cao thì chọn tham gia mệnh giá BH 40 hay 50 triệu, muốn được bảo hiểm cao có thể chọn mệnh giá BH là 85 triệu nhưng chắc chắn giá trị hoàn lại nhận sau này sẽ thấp hơn trong trường hợp chọn mức 40 hay 50 triệu.
  • Thông thường thời hạn đóng 11-15 năm thì hợp đồng có thể duy trì đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi.
  • Có thể không đóng phí 2-3 năm liên tục mà hợp đồng vẫn có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường nếu rủi ro xảy ra như trong trường hợp vẫn đóng phí đầy đủ (Điều này thường chỉ cho phép khi hợp đồng có hiệu lực trên 3 năm). Bạn nên đóng phí đúng theo hợp đồng là tốt nhất, nếu thực sự gặp khó khăn tạm thời về mặt tại chính mới nên sử dụng. Khi tài chính ổn định lại có thể đóng phí bù cho các kỳ phí không đóng hoặc chỉ cần đóng tiếp những kỳ tiếp theo của hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Địa chỉ: Tầng 5, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

ĐT: (84) – 24 – 3942 8106   Fax: (84) – 24 – 3942 2601

Email : hiephoibaohiem@iav.vn

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.

Trang tin chính thức của các doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam.

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 233/GP–BC do Bộ VHTT cấp ngày 11/8/2006.